Глухите камъни - древното тракийско светилище със стотиците скални ниши

Глухите камъни. Издълбаните в местността скални ниши, по-голямата част, о които трапецовидни, са 459.Внушителните съвкупности от изсечени в скалите ниши, разпръснати из Източни Родопи, привличат все повече внимание върху себе си със своята мащабност и с тайнствеността си. Водени от силния интерес към тези скални „пчелни пити“, при едно пътуване до Ивайловград и региона по-рано тази година, посетихме местността Глухите камъни.

Съгласно поставена информационна табела, скалните ниши тук са 459, като преобладават трапецовидните, но между тях има и ниши с други форми – правоъгълни, квадратни, овални.

Все още се водят догадки за какво са използвани нишите в тракийската култура - като погребални камери, като жертвени олтари или като свидетелство за настъпила мъжественост.Безспорен е фактът, че нишите са част от тракийския култ, но все още има догадки за точното им предназначение. Най-разпространено е убеждението, че представляват един вид мемориални комплекси – погребални камери, в които траките са поставяли урни с праха на починали хора. Но доказателства, посочващи невъзможността за закрепване на керамични урни в нишите, опровергават това допускане. Друго разпространено виждане е, че скалните кухини са използвани за пренасяне на дарове в култ към Великата богиня майка. Скалните светилища се свързват с култа към богинята майка, а триъгълникът сочещ на горе е символ за мъжкото начало при траките. Поставянето на мъжкото начало – трапецовидната ниша в женското начало – скалата е едно своеобразно единение, а даровете, поднесени в нишите, се асоциират на семената, от които да се роди изобилие и плодородие. Третото допускане е, че всяко момче при навършване на пълнолетие трябвало да изкопае скална ниша като част от ритуала по възмъжаването му. Но тази теза се оборва при изследването на самите ниши - начинът на изкопаването им и отстоянието им една от друга говорят за едновременното им изработване от един или няколко човека.

Освен ритуалните ниши в местността Глухите камъни има изградени и две гробници, скални стълби – водещи към водохранилище – оформящи един цял култов комплекс. В култа на траките е характерно ритуалното изкачване, което се осъществява посредством изсечени в скалата стълби (подобни има и в култовия комплекс до село Татул).

Скалните стълби - част от култовия комплекс.Интересен символ наречен петрогриф, чието значение все още не е разшифровано, е изобразен в долната част на най-южната скала. (За съжаление ние не успяхме да го открием.)

Гледка от площадката, до която се стига след изкачване на стълбите. В делечината - язовир Ивайловград.Светостта на мястото е приета и от първите последователи на християнството по нашите земи, като за това свидетелстват открити останки от две църкви – раннохристиянска и средновековна.

Останки от раннохристиянска църква, открити в комплекса.

  
�ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:�
Името на местността Глухите камъни идва от големите скали, които поглъщат звуците и в района им ехото липсва.

Как да стигнем?


Тръгва се по пътя Любимец – Ивайловград и на около 7 км. от село Малко Градище се отбива вдясно – има поставена табела. След отбивката пътят става черен, но широк. Непосредствено след слизането от асфалтовия път има оширение – подходящо за паркинг. Черният път е дълъг около 2 км., без големи денивелации. В по-сухо време пътят е проходим и с автомобил.

Публикуване на коментар

My Instagram

Copyright © Стъпки - Блог за пътешествия и свободно време на Vickito. Made with by OddThemes